בת שבע נראת כאילו בלעה אבטיח. אנחנו שומרים על קור רוח, עד כמה שהמינוח הזה יכול להיות מיוחס אלי