כל החג אנחנו מדברים על בית המקדש וקורבנות, תגיד זה רציני?

הקרובים שלי מהקיבוץ היו אצלי בפסח שחל בשבת. עשינו את ליל הסדר עד שלוש, ארבע לפנות בוקר, אחר כך סעודה שנייה ושלישית. כל הזמן נמצאנו ביחד, הם היו מאוד קשובים ושאלו שאלות.


בסעודה השלישית, ככה בסוף היום אחרי 24 שעות אינטנסיביות, הקרוב שואל אותי ״תגיד, כל החג אנחנו מדברים על בית המקדש וקורבנות, תגיד זה רציני?״