top of page

כוח האמונה של אברהם אבינו

חז"ל מספרים שתרח אביו היה מוכר פסלים, ויום אחד העמיד את אברהם בחנותו במקומו. נכנס אדם אחד כבן חמישים או שישים לקנות פסל, ואברהם לעג לו על כך שאדם בגילו נזקק לפסל בן יומו. ויתר האיש על הקנייה ויצא מהחנות בידיים ריקות. אחריו נכנסה אישה אחת ובידה קערת סולת כמנחה לפסלים. אחז אברהם מקל בידו שבר בו את כל הפסלים והותיר רק את הפסל הגדול שביניהם, ובידו הניח את המקל. כאשר חזר אביו לחנות, סיפר לו אברהם כי הפסלים רבו ביניהם על הסולת עד שהפסל הגדול מכולם היכה את חבריו ושברם ולקח לעצמו את הסולת.


מתוך ״צור חוצבתם״

הרב אלי הורביץהסיפור שמתואר פה בכמה שורות, היה מסופר באריכות רבה על ידי אבא כשהיינו ילדים. הוא הציג את זה בצורה דרמטית ומרתקת ומאוד המחיש את הגיחוך.

צבי

Comments


bottom of page