top of page

כבת שרות בקרית ארבע, היתה לי משפחת הורביץ, משפחה מאמצת. משפחה נפלאה, אשר נתנה לי הרגשה של בית.


האמונה, החיוך, העדינות (ועם זה, התקיפות), יהיו בזיכרוני תמיד.


דבורה (סומך) סידו


34 צפיות
bottom of page