וממרחק מתגבר בי החפץ, בייחוד למצות את רגענו ביחד. מה שלומכם ילדים חמודים? (גם השאר)