וכשהיה מביט באשתו, היו עיניו ככוכבים נוצצים וגופו מקרין אהבה וחיוכו הנצחי היה מתרחב וכל פניו אור.