ויש הרבה מאוד לתקן במידותיי, ואין טעם להתייאש, בגלל שבפנים יש משהו שכל הסערות ונפילות לא נוגעות בו