top of page

ואז הבת הקטנה שלי התאשפזה וביום שהיא היתה צריכה לצאת מבית החולים, אשתי שברה את הרגל

פעם כשגרנו בקרית משה קיבלתי על עצמי ללכת בדרך חדשה בלימוד, הייתי מאוד בשמחה ואז הבת הקטנה שלי התאשפזה וביום שהיא היתה צריכה לצאת מבית החולים, אשתי הלכה להוציא התחייבות ושברה את הרגל.


ביום שאשתי התאוששה מהשבר ברגל והלכה להוריד את הגבס, החרסינות (קרמיקה) בקיר של המטבח שלנו נפלו והתנפצו. עד שהבאנו בעלי מלאכה והצלחנו להחזיר את החרסינות לקיר, יצאתי לשלושים ימי מילואים. כשחזרתי מהמילואים איישתי קיבלה צהבת.


הרגשתי שאולי זה איזה סימן שאני לא מבין את משמעותו.

הרב טאו בא לבקר יום אחד ואמרתי לו שאני לא יודע מה זה הסימן הזה. הרב טאו השיב ש ״זה סימן שאתה בדרך״. זה שאדם מתגבר ובאים כל מיני מכשלות אז אדרבה צריך להתבגר.אבל זה לא דבר פשוט וחד משמעי. צריך התבוננות וחקר אם זו הדרך הנכונה לאדם.

הרב אלי הורביץComments


bottom of page