top of page

התדר העמוק שהרב אלי היה מגיע אליו בשיעורים

הרב אלי היה מעביר במדרשת הרובע שיעורים ארוכים ומדהימים.

באיזשהו שלב בשיעור, הרב היה עוצם עיניים וכאילו נכנס לתדר עמוק בחיים ופשוט שפע עוד ועוד תורה וקדושה.


בשיעור על פרשת חיי שרה. הרב אלי נכנס בחיוך ענק ענק ואמר״ ״השבת - זו שבת כלה״ ודיבר ארוכות על מהות הקשר בין בני זוג שהם בעצם אחד.


כל שיעור שלו היה הרב אלי מפליג לעומקים עצומים, ויחד עם זאת זה היו לו דוגמאות פשוטות מהחיים שמאוד נגעו ואפילו הצחיקו.


תלמידות במדרשה לא זוכרות הרבה תוכן, אבל הרוח של הדברים, הדבקות והחיים שבהם חי את התורה, ממש נחקקו בליבי.

מזל בן דודComments


bottom of page