הרהורים של דבי ביום פטירת סבתה בגיל 99 וחצי. הרהורים על קשר משפחתי מורכב

בס״ד