הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים איטיים


לרב אלי הורביץ זצ״ל היה ראש עצום, ענק. הייתה לו תפיסה מקיפה, רחבה ועמוקה עם כשרון הסברה שכל אחד יכול להבין.


החקיקה בנפשות אצלו הייתה על ידי הסבלנות ובצעדים איטיים של שיעורים שיכלו להימשך גם שלוש שעות, אבל הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים איטיים.