top of page

הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים איטיים


לרב אלי הורביץ זצ״ל היה ראש עצום, ענק. הייתה לו תפיסה מקיפה, רחבה ועמוקה עם כשרון הסברה שכל אחד יכול להבין.


החקיקה בנפשות אצלו הייתה על ידי הסבלנות ובצעדים איטיים של שיעורים שיכלו להימשך גם שלוש שעות, אבל הרב אלי בנה את המהלכים שלו לבנה אחרי לבנה בצעדים איטיים.


עבדתי לצדו בישיבת שבי חברון, מקום עבודתו העיקרי, אבל כשהקמתי את ישיבת תל אביב, הרב אלי הוא שהניח שם את היסודות לרמה הגבוהה של ציפיות בלימוד אמונה. לרב אלי יש מניות של בניין שלם של דורות שבעז״ה יבנו על היסודות האלו. הוא היה שותף, מההקמה, לראש גדול ולמבט חופשי, פתוח ומשוחרר.


זו אבידה גדולה לדור עני, הגם שיש צדדי עומק, אבל הקשר בין עומקים לבין כושר הסברה והפשטה, שזה בעצם יכולת של תקשורת בין הרב קוק זצ״ל לדור העכשווי, שיש בו הרבה הרבה תפיסות אחרות והרבה עולמות אחרים, צינור ההופעה בהמחשה של הרב אלי זו אבידה משמעותית. כל מי שמסתכל במציאות הרוחנית תרבותית שהדור שלנו מרגיש בצורה מוחשית, זה את החיסרון.


מי שהכיר את הרב אלי מבין מה אנו צריכים ומה יכול להיות ואיך כן אפשר לקחת דברים ברמות עמוקות ופנימיות ולהנגיש אותם ברמה שלא תהיה נמוכה, אבל תהיה חדה, ברורה ועוצמתית, בצורה שחובקת את החיים.


כשאדם מישראל מת, תדאג כל החבורה כולה והדאגה צריכה להיות להשלים את החיסרון של מי ייתן לנו תמורתו ואם כל אחד ייקח על עצמו דבר כזה... וכאן יש באמת ענקיות שמי ייתן לנו תמורת משהו ברמות האלה של העומק והחדירה אל החיים, יש לכולו הרבה מה לעבוד ולעמול כדי לבנות תורה גדולה כזאת.


יהי רצון שכל זרעם אחריהם יינק מהעוצמות האלה ויוציא אותם אל הפועל. בעז״ה שהגנטיקה הרוחנית הזאת תפעל כי עם ישראל צריך את הרוח הגדולה הזאת.


הרב חיים גנץ




コメント


bottom of page