הצורך הדחוף ביותר של זמננו הוא חינוך והחינוך מתחיל באברהם אבינו וברוחו השוכנת בחברון