העמידה האמפטית של דינה... מתבוננת מהצד עם טונות אהבה. משדרת חום ובטחון. והמון אמונה באדם

<