הסיכוי לשלום

All we are saying is: Give peace a chance

כל שאנחנו אומרים: תנו סיכוי לשלום


"וַיְרַפְאוּ אֶת שֶׁבֶר עַמִּי עַל נְקַלָּה לֵאמֹר שָׁלוֹם שָׁלוֹם וְאֵין שָׁלוֹם" (ירמיהו נ יד).


מדברים שלום. ומדברים... ומדברים... ומדברים...

יש תנועת שלום, ומחנה השלום,

יש תהליך שלום (בבקשה, לא לנשום),

יש שלום כערך עליון ולהשתחוות אפיים ארצה),

יש "דור שלום" ו"שלום לדורות".

יש שלום חס ושלום קר.

יש שלום עכשיו ולעזאזל מחר,

יש שיר לשלום,

יש אפילו מגדל שלום.

אבל מה לעשות, אין שלום.


"וַיְרַפְאוּ אֶת שֶׁבֶר עַמִּי' - נביאי השקר והכהנים רפאו את שבר עמי עַל נְקַלָּה' - כלומר על אמירה נקלה שאין בו ממש 'לֵאמֹר שָׁלוֹם שָׁלוֹם וְאֵין שָׁלוֹם' –

הם אמרו שלום, והנה אין שלום, כי הנה האויב בא יום יום"

(פירוש הרד"ק שם).


התרפסות, התנצלות - בשביל שלום