top of page

הנס של אלישע

לא הכרתי אישית, אבל הולכת כבר שנים ארוכות עם הלימוד המדהים של הרבנית דינה ממלכים ב, על הנס של אלישע והאישה מבני הנביאים (מתוך הספר המן הסלע הזה). ובכל פעם שאני פותחת בלימוד אני מזכירה אותה ושלמדתי את זה ממנה. עוצמתי ומשמעותי לי מאוד.

רחלי עמר ניניוCommenti


bottom of page