top of page

הניסוי שכשל

פעם בבית ספר, אחרי הלימודים, הייתי צריך קצת חמצן למשהו. כל יום עשיתי חמצן, אבל בדרך ארוכה וחיפשתי קיצור, אז עשיתי את החשבון הכימי של מה מתחבר עם מה. לקחתי מתכת (שיש בה חמצן) וזרקתי אותה לתוך חומצת כלור מתוך הבנה שזה יפיק לי חמצן.


לא יצא חמצן. להפך השתחרר ענן ירוק אדיר של כלור ואני כמעט מתתי וגם הייתה כיתה שלמה שלא ידעתי שהושארה בעונש וכמעט מתו מהכלור. מזל שהיה איתם אדם מבוגר שראה עננים ירוקים ואנשים שמתחילים להיחנק ותכף הבין ופינה את הבניין ואותי.
תיוגים:

10 צפיות

Comments


bottom of page