הנועם, האמונה, כמה נעים היית. בכל דבר להתייעץ אתך מתוך מבט של אמונה ושל תורה