top of page

המִן הסלע הזה - פרקי חינוך מתוך אמונה. דינה הורביץהספר נערך משיחה שהעבירה הרבנית דינה הורביץ הי״ד כחלק מסדרת שיעורים שהעבירה בתוכנית של מדרשת הרובע. הספר עוסק בעיקר בהתמודדות עם הילד בגיל ההתבגרות, ובביאור עניין הצניעות, מתוך מבט עמוק על נפש האדם, ועל נפש הילד מתוך עין טובה.


הספר נותן כוח להורים, לראות את המציאות בצורה חיובית ועמוקה ומתוך כך להתמודד איתה. בין הנושאים הנדונים בספר: מקומו של גיל ההתבגרות, מאפייני גיל ההתבגרות, חשיבות נוכחות ההורים לצד הילד בגיל ההתבגרות, הקשבה ותקשורת.


מתוך הספר:

נתבקשתי לכתוב רשימה אישית על התמודדויותיי בנושא החינוך. בדרך כלל אני נוהגת לומר הרהורים אלה לעצמי, בגוף ראשון, אך לצורך הכתיבה שיניתי. אני פונה אלייך, חברתי, אמא כמוני, "קברניטה תשושה של אנייה גדולה שנוהמת תחתיה", כדברי הסופר, שותפה בשליחות הנשגבה (והמבלבלת לפעמים) של חינוך הדור הבא. תפילתי היא שנזכה כולנו להיות 'כלים נאמנים לשליחותך'.


אנחנו צריכים להיות חזקים.

פעם בשעת משבר, כשהרגשתי שהכל נשבר וקורס, נסעתי לראש הנקרה. ושם בין הנקרות, בתקופת סוף החורף, התנפצו הגלים על הסלעים בתנועות חזקות מאין כמותן, מכיוונים שונים, בזרמים ובצבעים גועשים.


באותם רגעים הזדהיתי עם הגלים, רציתי להתחבר אליהם, לזרום איתם, להתנפץ איתם. ואז אמר לי בעלי:

"עצרי רגע, אל תסתכלי על הגלים, אלא על הסלע שעליו הם מתנפצים. הסלע הזה ממשיך לעמוד איתן ואיננו משתנה. הוא עומד מחובר חזק למקום שבו הוא

נמצא".


דינה הורביץהתמונה שצילם הרב אלי הורביץ מהטיול
תיוגים:

7 צפיות

Kommentare


bottom of page