top of page

המורה דינה היתה כמו אמא בשבילי

המורה דינה היתה כמו אמא בשבילי, בתקופת האולפנא. מלאך ששמר עליי כשהייתי בתנאי פנימיה רחוקה מההורים.


הערכים שקיבלתי ממנה, אהבת הארץ, צניעות , לאהבת האדם, הטבע והמוסיקה חקוקים אצלי ובנו את אישיותי.


אני נזכרת בשיחות שלנו, תמיד הייתה עם חיוך כובש וחם. דינה הורביץ , זכיתי זכיתי להיות התלמידה שלך!!!!!


רויטל ירושלמיコメント


bottom of page