הלימוד שלי בחברותא עם שולמית זה כמו עם חברותא בישיבה. הגיון של ברזל, מוח ליטאי מובהק.