היתי מחכה כל כך למפגש עם דינה ושותה כל מילה, כל נשימה ומבט שלה בצמא.

זכיתי ללמוד בתכנית של הרב בלייכר עם שניהם, הרב אלי ועם דינה, והיה תענוג ממש.

היתי מחכה כל כך למפגש עם דינה ושותה כל מילה כל נשימה ומבט שלה בצמא.