היא רצתה לראות איך היא נראית בשמלה הזאת. לא עניינו אותה באותו רגע כללי הצניעות