top of page

החלום שנגדע להיות התלמידה של דינה

כתלמידה צעירה באולפנה אני זוכרת את המורה דינה, תמיד מסבירה פנים ואומרת שלום בחיוך. תמיד מתייחסת.


זוכרת שחלמתי, אולי גם התפללתי בליבי, שאזכה שדינה תהיה המחנכת שלי.

ואז היה הרצח והחלום נגדע.


יסכה אייל

Bình luận


bottom of page