החיבור כביכול בין קודש לחול בין דרור לבין עול לכאורה מטריד ומעצבן אך מי כמוך מבין שאין סתירה מכל מין