הופ – קראו לי, אדם מאוד מאוד לא סימפטי, הוא לחש את שמי ועוד קרא לי, כפי שרשום, ״דברה״.