הוא צחק וצחק עד דמעות ולא הצליח לעצור בעצמו. כאשר נרגע, פנה לאותו אברך ואמר לו...

הגיעה אליי קבוצת תלמידים מישיבה אחת, וביקשה שאתן שיעור בפרשת השבוע, ש