הוא מתחיל לרוץ הלאה לאורך הסמטה, כאשר לפתע הוא עוצר, מהרהר...

לימדתי באחת הישיבות את פרשיות ספר בראשית. יום אחד, לאחר סיום השיעור, ניגש אליי אחד התלמידים וביקש ממני שאחדל לספר כל כך הרבה סיפורים בשיעוריי, ושתחת זאת אלמד יותר את ה"חומר"... אך באמת צריך להבין שהסיפורים הללו חשובים כדי שנבין מיהו באמת אברהם אבינו, אי אפשר לוותר עליהם.


הדיבורים על אברהם הינם מחשבות, תכנים ורעיונות, אבל בסיפור על אותו ילד תמים זורחת אלינו נקודת אמת מוחשית וממשית הגדולה, מאותו הטוב של אברהם, נחשף לרגע קט מאוד ומתגלה בעולם. אנו עוסקים בתכנים עליונים, אבל כשנפגשים עם ההופעה של התכנים הללו בתוך המציאות הממשית,