ההתרגשות של דינה משיחרורו של נתן שרנסקי

למדתי אצל המורה דינה פסנתר במשך שש שנים.


היו לנו חוברות אדומות מחו"ל עם כל התוים והשירים. המורה דינה הקפידה לדלג על כל שירי הכריסמס, שלא נלמד אותם ו