• .

ההספד של אלי בהלווייה של דודה שושנה כרמלי האהובה מקיבוץ חולתה