• .

הדברים שאנחנו רואים אצל אחרים ומתפעלים מהם, זה בעצם הדברים שקיימים בנו פנימה.