הג'יפ נסע... הצליח לעבור כחמישה קילומטרים מתוך העשרה שהיו דרושים לי – – ואז נדם המנוע