דינה שולחת להוריה שבאמריקה הקלטה שבועות לאחר אירוסיה ובה היא מתארת את פאג״י והבית שהם קנו שם