דינה נורא פחדה מרופאים והיא פחדה מבדיקות והיא לא פחדה להגיד את זה


דינה היתה המחנכת שלי בתכני