top of page

בשביל מה אנחנו חיים?

שאלה קצת יומרנית להתחיל שיעור. חיים בשביל לגמור את החודש, בשביל לקנות את הווילה, לחתן את הבן, לצאת לפנסיה. יש לנו המון מגמות קרובות. חוץ מזה, האלטרנטיבה לא מזהירה לאדם נורמלי.


התחלנו לחיות הרבה לפני שהיינו מודעים לחיים ולמשמעותם וממילא ההרגלים הקיומיים שולטים. אבל בכל זאת, מעבר לזה ובתוך כל זה יש איזה דחף טבעי, מצפים למשהו.

...

הטבע היהודי שבנו מחובר אל האור בצורה זו או אחרת ואנחנו רוצים להביא את זה.

...

יש גישה חרדית שרואה את העתיד, וכל ההווה לא שווה כלום. יש גישה חילונית - אין עתיד, זה לא מעניין. ויש גישה אנטי-יהודית – להכיר בעתיד ולא לדרוש אותו. ויש גישת הרב (קוק) – שיש כאן הרמוניה, סינתזה.

...

רק מתוך לימוד והתקשרות רגשית והכרתית בפנימיות רוח האומה, נמצא טעם בחיינו הפרטיים ונתיב בדרכנו הלאומי.


הרב אלי הורביץ

מתוך טיוטא לשיעור ברמת אביב


Comentários


bottom of page