בעבורי היית ותשאר תמיד אלי – ודינה, חבוקי נשמתי ונשמת רעייתי, רוחינו ונפשינו, משכבר הימים