top of page

באחד המפגשים שלנו עם ׳דור שלם׳ שאל אותי כתב מ״ידיעות אחרונות״ למה אני בא למפגשים? מה יש לי מזה?

הרב אלי הורביץ


השתתפתי בעבר בסדרת מפגשים עם תנועת ׳דור שלם׳, זה היה בתקופה שאחרי רצח רבין והיו מפגשים של בחורים מישיבת תל אביב עם ׳דור שלם׳, ארגון שמאלני כמו ׳שלום עכשיו׳. הציבור שלנו מוכפש ומושמץ. אני לא מופיע בתקשורת ויש לי סיבות טובות לכך, אבל אני בעד ערוצים עוקפי תקשורת, כי אז יש אפשרות לזרימה טבעית.


באחד המפגשים בתל אביב, אמר לי עורך דין שמאלני שהשתתף, בנו של יוסי ביילין, ״אני חייב לספר לאבא עליך, הוא לא יודע שיש אנשים כמוך בחברון. דמוקרט, הומניסט אמיתי״.


דיברנו שם על כל מיני דברים. ארבעת המפגשים הראשונים היו בכאסח ונגמרו בכאסח. אחר כך נגמר הכאסח וכולם נהיו חברים והייתה התלבטות מה עושים הלאה? בדרך כלל זה ממצה את עצמו, אבל הייתה החלטה להמשיך במפגשים. הוחלט שבכל פגישה, צד אחר יעביר הרצאה של שעה ואחר כך יהיה דיון של שעתיים שלוש.


באחד המפגשים שלנו עם ׳דור שלם׳ שאל אותי כתב מ״ידיעות אחרונות״ למה אני בא למפגשים? מה יש לי מזה? השבתי לכתב: ״השאלה היא, למה אתה שואל?! כל שבת אני יושב עם משפחתי, לפעמים עד השעות הקטנות של הלילה, דנים, מתווכחים, הרוחות סוערות. למה אתה לא כותב על זה כתבה?! בגלל שזה נורמלי״.


ככה זה משפחה – משפחה אוהבת, מלוכדת, אמיתית. עם חופש לחשוב ולהביע ולצעוק, אבל בלי אלימות ובלי זלזול. לפעמים אדם אומר ״אתה לא מבין כלום. אתה שטחי״, אבל אף פעם לא מילות גנאי ״אתה נאצי, רשע או מחבל״, כי יש כבוד ויש אהבה והכרה עמוקה שאני מתכוון לטובת הקולקטיב – המשפחה, העיר, העם והאנושות.


Comments


bottom of page