אני נתתי בבית צרחה שחשבו בבית שלפחות חוליית מחבלים חדרה דרך החלון