אני חולה אני לא יכול, שבת הבאה אני בחריש מוצאי שבת אני בישיבה

הרב חיים גנץ

ראש הישיבה הגבוהה תל אביב