אמרתי לבן שלי תוריד את זה מהר. זה לחם בשביל התקשורת לפרסם שכך כתב ילד מקרית ארבע. זה גם נורא ואיום