אמא ואבא שלנו. נקטפתם יחד על קידוש השם וזה רצונו של הקב"ה. כי כנראה, פרידה ביניכם הנה בלתי אפשרית.