• .

אל לנו להביט באחרים, אין דמיון כוזב יותר מהשוואת אדם לאדם