top of page

אלי היה נראה כאילו הוא נתון בעולם אחר, ונשמתו פורחת החוצה מתוך גופו הארוך והדק. 40 ימי הבונקר בקשת

עיניי ננעלו על מבטו של אלי הורביץ, שהגיע קודם עם הי"ד החזקה. הוא בא לבדו. בבית נשארה דינה אשתו, שהייתה בסוף הריונה הראשון. אלי היה נראה כאילו הוא נתון בעולם אחר, ונשמתו פורחת החוצה מתוך גופו הארוך והדק. על פניו הייתה נהרה כזאת, שהעידה עליו שהוא חש זכות להיות שותף למשהו היסטורי, לרגע נדיר על הרצף הארוך של נצח ישראל, ביום האחרון לשבתנו בבונקר הגיעה הודעה דרך הצבא: "אשתו של אלי יצאה לבית החולים". אלי ארז במהירות את מיטלטליו ויצא אף הוא לדרך, לירושלים. הוא לא הספיק להגיע ללידה, אבל הוא הביא אתו בתרמילו את שם הרַכָּה הנולדת: בת שבע קשת.


הרב אלי עשה אתנו את 40 ימי הבונקר בהרגשות גדולה ובהקרנה על כל סביבותיו.

מתוך ״פתאום נולדה״ מאת אפרת בדיחי (ספר על הקמת קשת)
צפייה 1

コメント


bottom of page