אלי היה נראה כאילו הוא נתון בעולם אחר, ונשמתו פורחת החוצה מתוך גופו הארוך והדק. 40 ימי הבונקר בקשת