ראיתי שאלי נהנה במיוחד. עברו שלוש שנים מאז שהיינו בחולתה