אין משיח בן דוד בא, עד שיכלה פרוטה מן הכיס, וכנראה ממשלתנו שואפת להחיש את ביאתו בכל מאודה.