אין לך טלוויזיה, נכון? אמרתי: לא. ואתה לא רואה סרטים? לא. למה אתה שואל?