אין אלי בלי דבי ואין דבי בלי אלי – כך בחייהם וכך, בכאב נורא – במותם.