אחרי התפילה אמרת לי שבקולות השופר שתקעת התכוונת לקול תרועה של מלחמה, ואמרתי לך שגם אני כיוונתי כך