אחד אומר לשני ״תגיד, מה הוא לוקח? זה משהו, שמע אולי אתה רוצה מזרק או איזה שכטה מהחומר שהוא לקח״