top of page

אורות ארץ ישראל - הרב אלי הורביץהספר הוא עריכת שיעורים שהרב אלי העביר על ספר אורות של הרב קוק. בספר אורות מלמד הרב קוק שבתחייה הלאומית של עם ישראל בארצו אחרי אלפיים שנות גלות, מתחדש קשר החיים בין האומה לאלוהיה ונחשפת ההרמוניה המקורית בין חומר לרוח, גוף לנשמה ובין ישראל לאביהם שבשמים.

הרב אלי ודינה הורביץ הי"ד היו דוגמה חיה להשקפה זו. בחייהם השתלבו הצימאון לאלוהים עם תשוקת חיים מלאת שמחה, אידיאלים נשגבים של קדושה ותיקון עולם עם חיבור ממשי לאדמת ארץ ישראל, יראת שמים עם אהבת אדם, וחיי פרט עם שאיפות כלל ישראליות לבניין העם והארץ.


בליל שבת קודש, ד' באדר ב' תשס"ג, נכנסו מחבלים לביתם של הרב אלי ודינה בקריית ארבע ורצחו אותם בדם קר. בעוד נרות השבת דולקים וריח החלות מבשם את האוויר, ניסו בני חושך לכבות את האור הגדול שבקע מלבבות שני אנשים מיוחדים אלה.


הם לא הצליחו. במלאות 19 שנים להירצחם, תורתם ואהבתם של הרב אלי ודינה ממשיכות להדהד בלבבות אלפי תלמידיהם, חבריהם ובני משפחתם. ספר זה הוא עדות נוספת לכך שאורם לא יכבה לעולם.


המשפחה הרב יהודה ובת שבע סדן

צבי וטליה הורביץ

הרב נחמיה ונחמה טאו

ראובן ושולמית נחמן

הרב אריה וטובה ניימן

אהרן ואסתר הורביץ

הרב דוד ונחמה הורביץ

אורי ומיכל הורביץ

ולזיכרון עולם הרב משה ולאה הורביץ זצ"ל

מני וברניס וולף ז"ל


מתוך ספר אורות:


ארץ ישראל אִינְנָה דָבָר חיצוני, קנין חיצוני לָאומָה, רָק בְתוֹר אֶמְצָעִי לְמַטְרָה שָׁל ההתאגדות הַכלָלִית וְהחזקת קיוּמָה הַחומרי אוֹ אָפִלוּ הָרוּחָנִי, אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל היא חטִיבָה עַצְמוּתית קְשׁוּרָה בְּקַשֶׁר חיים עם הָאומָה, חֲבוּקָה בסְגולוֹת פְנימיות עם מציאותה.


מתוך הספר:

״הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ”ל היה אומר שכל כתבי הרב קוק הם קודש, וספר אורות “קודש קודשים”. כל מילה וכל אות בכל ספריו הן קודש, וכולן בונות בנו עולמות אדירים, אבל התמצית והשורש של הכול הוא ספר אורות. ואפשר לומר שהפתיח של אורות, הפרקים על ארץ ישראל, הם הלוז הפנימי של כל תורת הרב זצ”ל, של כל הנשמה הכבירה הזאת, של כל התורה הגואלת. כשהיה הרב צבי יהודה מדבר על מרן הרב זצ”ל היה אומר שתורתו היא לא רק תורת הגאולה אלא היא “התורה הגואלת”, התורה שפועלת את הגאולה. הפרקים האלה על ארץ ישראל הם התמצית של התורה הגואלת.״


עם ישראל וארץ ישראל הם אחדות אחת. כל ההליכה של המרגלים לתור את הארץ צריכה לתת מענה לשאלה אחת בלבד - כיצד יהיה הכי נכון והכי טוב לכבוש את הארץ, ולא לשאלה האם צריך או האם ניתן לכבוש את הארץ!כריכה קשה. 720 עמודים להזמנת הספר
תיוגים:

40 צפיות

Comments


bottom of page