• .

אבל זה לא כך

בס״ד

ח׳ תשרי תשנ״ט ערב יום הכיפורים


כרגע אני מרגישה ״אבודה״ מבולבלת. אני בשנת שבתון – מנוחה, כיף, לימודים, הישגים, בניה, התפתחות.


אבל זה לא כך:

עבודה:

· מדרשת הרובע – לא מובן לי, לא מרגישה בבית, לחץ ההכנה.

· מכללה ר׳ בלייכר – למה לי! מה חסר לי! כובל אותי ליום ג׳ – אך אולי כיף וכבוד

· ועדת היגוי – לא רציתי כלל! עכשיו נהיה לי מעניין. געגועים למוכר, חברה, עניין, תוכן

· שלומית – לא רוצה!


לי