top of page
  • .

אבל זה לא כך

בס״ד

ח׳ תשרי תשנ״ט ערב יום הכיפורים


כרגע אני מרגישה ״אבודה״ מבולבלת. אני בשנת שבתון – מנוחה, כיף, לימודים, הישגים, בניה, התפתחות.


אבל זה לא כך:

עבודה:

· מדרשת הרובע – לא מובן לי, לא מרגישה בבית, לחץ ההכנה.

· מכללה ר׳ בלייכר – למה לי! מה חסר לי! כובל אותי ליום ג׳ – אך אולי כיף וכבוד

· ועדת היגוי – לא רציתי כלל! עכשיו נהיה לי מעניין. געגועים למוכר, חברה, עניין, תוכן

· שלומית – לא רוצה!


לימודים

· מכללה - רק סמסטר ב׳, הרבה כסף. אולי יהיה יהיה לי עניין בו – ואולי לא?! לימודי קודש!?

· קריה – יכולה לסגור קבוצה , נוח, חול

· טורו – אין לי חשק

· מרחבים – אין לי חשק

· מחשבים – אחרי החגים

· שפרה – אחרי החגים

· וידאו \ אודיו – מתי שארשם – אבל איפה אצפה ?!

· יוגה – ימי ב׳ בערב...

· תזמורת - ????


· אלי לא פה – עוגן!

· נחמה לא פה – ריק!

· צבי דוקא פה – דאגה, רואה כל מיני דברים לרוחי ולא לרוחי... הגר...

· ממי פה – וזה כל כך כל כך כל כך קשה...

· שולמית פה – זה עושה לי רגשי אשמה – מי היא? גם היא עוברת קשיי הגדרה ובתוך חללית.


אם אַלַמֶד כל כך הרבה - איפה המנוחה? איפה כיף?! איפה שלווה?

אם לא אלמד – מה אעשה בבית? מה טיבה של המנוחה הזאת?!

אם אלמד במכללה – מה אעשה באוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר? כל הקיץ הלך! גם סמסטר א׳ שנה הבאה?! אולי כיף??

אם לא אלמד - מרחבים – גם יום א׳, גם יום ג׳. – לא הגיוני!

טורו – כנ״ל

קריה?!


זה לא שורש הבעיה – מי אני? מה אני רוצה מעצמי? מה אעשה עם אמא שלי? איזה כישלון. איפה אני?


אנא ה׳ פשעתי ועוויתי לפניך ועשיתי:

לא אומרת מודה אני, תפילה, ברכות – זלזול נטילת ידיים וכו׳. כל מעשי ברשלנות ובזלזול ולא נקיות. אוכלת ציפורניים וגם בשבת.


לשון הרע

מחשבות רעות על הזולת (על אמא ? יש זילזול גדול מזה?)

דואגת ופוחדת – היסטרית.

הרהורי עבירה בגעגועי המוגזמים. מניפולציה?

מזניחה חברות – יעל, ציפורה, אלישבע, דבי!!, הלן, נורית, ריבה, הודיה.

יושר - שקר! כל הזמן שקרים לבנים, הגזמות, ייפוי הסיפור, חוסר כנות בכמויות ...

עצלנות – במחשבה, במעשה, במחויבויות.

גזל – מהאולפנא (שיחות, צילומים?, וכו׳)

חוסר סבלנות – כלפי בעיות של אחרים

שטחית!!!! – השפה החיצוני חוסר העמקה – הרגשת מחנק – חוסר הגדרה, חיפוש אחר תשומת לב.

חוסר אמונה – כל פחדיי, כעסיי על העבר.

קנאה – בלידות, ביופי, במקובלות?

שנאה –

כעס על אלי, לרדת עליו, לזלזל בו, לפגוע ובכוונה.

קמצנות – לא נותנת צדקה

אכזריות – לא מרחמת.

חוסר הכנה – מרגישה עייפה ומנצלת.

דואגת רק לעצמי.


אבודה!!!!

קטנה....

אגוצנטרית


8 צפיות

Comentários


bottom of page